Forventede strømpriser - Privat - Trondheim Kraft
Trondheim_kaffe

Forventede strømpriser

20. januar 2014

Det nye året startet med forholdsvis lave strømpriser, sammenlignet med tidligere år. Den milde og våte avslutningen på 2013, med et tilhørende lavt strømforbruk, var den viktigste årsaken til dette. Nå som det nye året er i gang har vi fått en kaldere og tørrere værtype som påvirker strømprisene sterkt. Bare den siste uken har systemprisen steget med godt over 10 øre. Ettersom prisen i utgangspunktet var lav er det like fullt hyggelige strømpriser i øyeblikket. Ettersom beholdningen i de nordiske vannmagasinene er god forventer vi ikke noen særlig økning i strømprisene med det første – med mindre avslutningen av vinteren preges av langvarig kulde og tørt vær.

I øyeblikket forventes innkjøpsprisen for februar til å ligge på i underkant av 50 øre per kWh, inklusiv merverdiavgift. Hvordan prisene endelig blir anhenger i stor grad av temperaturer og nedbørsmengder fremover. Blir det tørrere og kladere enn normalt kan vi få et høyere prisnivå enn det som forventes akkurat nå.

Trondheim Kraft kjøper strøm på den nordiske strømbørsen Nord Pool, og selger den videre til kundene våre. Derfor ønsker vi det samme som deg - lave priser.

 


Bestille, bytte eller endre
Strømpriser og avtaler
...........................................
Strømregningen
Flytte/ boligbytte
...........................................
Måler og nettleie
...........................................
Verktøy
...........................................
Bedrift
...........................................
Om oss
...........................................
FKNT02
Lukk