Spørsmål og svar

Klikk på spørsmålet for å se svaret. Finner du ikke svar på det du lurer på? Spør oss, så svarer vi deg så raskt vi kan!

Er innkjøpsprisen lik den på Nord Pool?

Månedsprisene du finner hos Nord Pool er gjennomsnittsprisen for alle timene i måneden. Prisen tar ikke hensyn til forbruksmønster.

Forbruket av strøm er høyere om dagen enn om natten. Det gjør også at prisene er høyere om dagen enn om natten. Når Trondheim Kraft beregner innkjøpsprisen, må vi ta vi hensyn til dette. Det er dette som er den reelle innkjøpsprisen - det Trondheim Kraft faktisk betaler for strømmen på Nord Pool. Nord Pool tar ikke hensyn til forbruksmønsteret, og dermed blir det en liten forskjell mellom deres gjennomsnittspriser og våre. For en kunde med normalt strømforbruk vil differansen utgjøre 10-20 kroner per år.

Er Trondheim Kraft på Konkurransetilsynet?

Trondheim Kraft er ikke på Konkurransetilsynets kraftprisoversikt for spotavtaler. Årsaken er ulike måter å beregne innkjøpsprisen på.

Trondheim Kraft  benytter virkelig innkjøpspris, ikke den gjennomsnittlige spotprisen der alle timer på døgnet teller likt. Virkelig innkjøpspris betyr at vi tar hensyn til at forbruket, og dermed prisen, er høyere på dagtid enn om natten. Dersom Konkurransetilsynet endrer sin prisdefinisjon, vil vi melde inn vår innkjøpspris på listen.

Får jeg en faktura for både nettleie og strøm?

Fra oktober 2012 vil du motta separate strøm- og nettleieregninger fra Trondheim Kraft (strøm) og Trønderenergi (nettleie). Dette skjer på grunn av innføringen av et nytt kundesystem.

Vi kan foreløpig ikke gi deg en felles regning Les mer

Har Trondheim Kraft en avlesningskalender?

Med vår avlesningskalender blir det enklere å huske når du skal lese av måleren. Last ned Trondheim Kraft sin avlesningkalender her.

Hva er eFaktura og Avtalegiro?

 

E-faktura: Trondheim Kraft sender strømregningen direkte til din nettbank. Du slipper å legge inn regningen selv, og kan godkjenne den der og da. Betaling skjer ikke før du har godkjent regningen.

Avtalegiro: Banken betaler regningen for deg, uten at du trenger å godkjenne først. Du slipper å huske på forfallsdatoer og unngå purringer.

Slik oppretter du eFaktura eller Avtalegiro:

Du kan bestille Avtalegiro og/ eller eFaktura direkte i Min side. Det er enkelt og tar kun noen få minutter å aktivere.

Hva er Elsertifikater?

Elsertifikater er en økonomisk støtteordning som gjør det mer lønnsomt for strømprodusenter å investere i produksjon basert på fornybare energikilder, som vann, vind, sol og bioenergi. Ordningen trer i kraft 1. januar 2012. Elsertifikatmarkedet vil være felles for Norge og Sverige.
Les mer

Hva er forskjellen på strøm og nettleie?

Strømregningen din består av strømforbruk, nettleie og avgifter til staten. Du betaler for strømmen du bruker til Trondheim Kraft, mens du betaler for nettleie til det lokale nettselskapet ditt.

Nettleie er det du betaler for å få overført strøm fra markedet til boligen din.

Strømprisen bestemmes av hvor mye det til enhver tid koster å produsere strøm, og varierer med tilbud og etterspørsel i markedet. I tillegg kommer produksjonsavgift, el-avgift og merverdiavgift. Stortinget fastsetter årlig hvor store disse avgiftene skal være.

For å få strøm, må du altså være kunde hos to selskaper: En strømleverandør og et nettselskap.

Før kunne ett og samme selskap selge både strøm og nettleie. Det betydde i praksis at disse selskapene hadde monopol på å selge strøm i sine lokalområder. Dette hindret et effektivt strømmarked, hvor flere strømleverandører kunne konkurrere om å gi deg den billigste strømmen. I 1991 kom den nye energiloven som skilte nettselskapene og strømleverandørene. Du kan ikke velge nettselskap, men du kan fritt velge strømleverandør.

Hva er Nord Pool?

Nord Pool er en felles strømbørs for hele Norden, en markedsplass for selgere og kjøpere av strøm. Strømleverandører, som Trondheim Kraft, kjøper strøm fra strømprodusentene til lavest mulig pris, og selger deretter strømmen videre til deg.

Den gjennomsnittlige spotprisen eller innkjøpsprisen på Nord Pool fungerer som referansepris for prissetting av den finansielle krafthandelen i Norden og som en referanse for det øvrige kraftmarkedet. Det vil si at både strømprodusenter (for eksempel Statkraft) og strømleverandører i Norge (for eksempel Trondheim Kraft) tar utgangspunkt i prisen på Nord Pool når de skal selge og kjøpe – og selge videre til deg.

Hva er spotpris eller spotavtale?

Spotpris eller spotavtale som det ofte blir omtalt som er en strømavtale som følger prisen på strømbørsen. Du betaler det samme som leverandøren kjøper strømmen for pluss et fastbeløp.

  • Strømprisen vil variere fra måned til måned.
  • Uavhengige rådgivere anbefaler ofte spotprisavtaler. 
  • Trondheim Krafts spotavtale heter Innkjøpspris.
Hva er systempris og områdepris?

Prisen på Nord Pool kan variere avhengig av hvor i landet du bor.

Nord Pool skiller mellom systempris og områdepris. Systemprisen er en beregnet gjennomsnittspris for hvert enkelt land i Norden. På grunn av flaskehalser i ledningsnettet, vil den faktiske prisen, områdeprisen, være ulik.

Norge er normalt delt inn i fem prisområder. Vi benytter områdeprisen der du bor som referanse når vi beregner spotprisen.

Når vi i Trondheim Kraft skal beregne prisen, tar vi gjennomsnittet av spotprisen på Nord Pool for hver enkelt måned og legger til 25 prosent merverdiavgift. I tillegg kommer et månedsbeløp på 47 kroner.

Hva er Trondheim Krafts strømpris?

Strømprisen varierer med hvilken strømavtale du velger og hvor i Norge du bor.

På grunn av flaskehalser i ledningsnettet vil prisen mellom områdene være ulik.

Norge er for tiden delt i 5 prisområder. Vi benytter områdeprisen der du bor som referanse når vi beregner spotprisen/innkjøpsprisen.

Her kan du se innkjøpsprisen i ditt område.

Hva kan jeg gjøre på Min side?

 

Min Side kan du velge elektronisk betaling, og levere måleravlesning.

Du kan også bestille tjenesten Jevn strømregning - og få samme beløp på fakturaen hver måned.


Hva koster papirfaktura?

Papirfaktura koster 49 kroner pr måned inkl mva. Prisen gjelder fra 1.3.2015.

Hvis du elektronisk betaling kan du opprette eFaktura, Avtalegiro eller en kombinasjon av disse i nettbanken din.

Hvilken strømavtale er billigst for meg?

Vi i Trondheim Kraft anbefaler Garantert Innkjøpspris. Dette er en avtale som følger svingningene i markedet og som historisk har vært den gunstigste avtalen.

Du kan også prøve vår avtalevelger som gir deg anbefaling utifra forbruket ditt og ønsket forutsigbarhet.

Hvor lang tid tar det før jeg blir kunde?

Det tar cirka to uker. Når vi mottar din bestilling sender vi en oppstartsmelding til din lokale netteier. Da går det normalt åtte virkedager frem i tid før du får strøm fra Trondheim Kraft.

Hvor ofte bør jeg lese av måleren?


Les av strømmåleren jevnlig, slik at regningen din blir så korrekt som mulig. Du kan enkelt lever måleravlesning på Min side.

Trenger du hjelp?

Ring 06161 for å gi oss målerstanden din eller chat med oss på trondheimkraft.no. Vi har åpent mandag til fredag 8 - 20.

Hvor skal jeg sende måleravlesning?


Du kan sende den til oss! Da trenger du ikke sende den til netteier. Vi ordner det for deg.

Du kan gå inn på Min side og registere målerstanden

Målerstanden finner du på strømmåleren din.

Hvor stor blir min neste strømregning?

På våre nettsider tilbyr vi tjenesten Prøveravregning. Her kan du legge inn antatt forbruk for en måned, annenhver måned eller kvartalsvis og deretter beregner vi omtrent det beløpet din neste strømregning vil komme seg på.

Hvordan er regnestykket i avtalevelgeren?

Regnestykket er antatt strømforbruk kommende måned ganget med forventet pris for strømavtalen kommende måned. Dette vil garantert avvike noe fra det faktiske beløpet på strømregningen, men det skal kunne gi en god pekepinn. Nettleie kommer i tillegg, og dersom du får faktura annenhver måned, vil beløpet være tilsvarende større. Prøv avtalevelgeren her.

Hvordan logger jeg meg på Min side?

Enkel pålogging

Du kan nå logge inn med mobilnummer og engangskode.

Alternativt kan du logge på med navn og kundenummer.

Hvordan sier jeg opp strømavtalen min?

Når du skal si opp strømmen, bør du helst gi Trondheim Kraft beskjed om dette på forhånd, gjerne 14 dager før datoen oppsigelsen skal gjelde fra.

Du kan si opp strømavtalen ved å bruke samme skjema som når du melder flytting.

Dersom vi mottar alle nødvendige opplysninger, kan vi også si opp til nettselskapet på dine vegne, dersom nettselskapet ditt godtar dette.
Ved bytte til en annen strømleverandør, skal du ikke si opp til oss. Da skal du kun ta kontakt med den nye strømleverandøren din.

Her kan du si opp strømmen din.

Hvordan vet dere hva neste strømregning blir?

Det vet vi ikke sikkert, så beregningen gir kun en pekepinn. Vi har beregnet hva strømprisen blir fremover for de forskjellige avtalene, men det er kun Fastpris som gir full forutsigbarhet. Hvis du får faktura kvartalsvis, vil beløpet på den reelle strømregningen være høyere. Det samme gjelder hvis nettleien faktureres sammen med strømforbruket ditt.

Hvorfor er er strømprisen ulik i Norge?

Norge er delt inn i fem prisområder for strøm. Prisene varierer mellom disse områdene på grunn av kapasiteten i ledningsnettet og variasjon i været. Dette kan Trondheim Kraft dessverre ikke styre. Statnett, som er underlagt Olje- og Energidepartementet, er ansvarlig for kraftsystemet i Norge.

Klikk her for å se dagens innkjøpspriser i de forskjellige områdene.

Hvorfor er strømprisen høy selv om det regner?

Vi forstår godt at folk blir forvirret og irritert over høye strømpriser, samtidig som det bøtter ned.

Store deler av det nordiske kraftmarkedet forsynes av vannkraft. Derfor har nedbørsmengden stor betydning for strømprisen. De største vannmagasinene finnes i fjelltraktene i Sør-Norge. Mye nedbør i Sør-Norge vil derfor ha stor betydning for strømprisen, selv om det skulle komme lite nedbør i resten av Norge.

Mye nedbør gir mer vann til kraftproduksjon - som igjen øker tilbudet og driver prisene ned.

Men mye nedbør er ikke lenger ensbetydende med lave priser. I dag kjøpes og selges strømmen i et fritt, internasjonalt marked, som påvirkes av internasjonale forhold. I Norge produseres det meste av strømmen fra vannkraft, men i andre land produseres den av olje, kull og gass. Derfor påvirkes strømprisen av nettopp prisen på olje, kull og gass og CO2-avgifter.

For eksempel vil høye kullpriser presse strømprisen opp fordi det gjør det dyrere å drive kullkraftverkene.

De siste årene har det nordiske kraftmarkedet i stadig større grad blitt påvirket av strømprisene på kontinentet, spesielt i Tyskland. På grunn av den sterke forbindelsen mellom Norden og kontinentet, har prisveksten i Europa smittet over på det nordiske markedet.

Tilbud og etterspørsel på kontinentet påvirker prisene i Norden. For eksempel må vi av og til importere strøm til Norden. Dermed har import av strøm innvirkning på strømprisen.

I Norden blir boliger i stor grad varmet opp av strøm. Temperaturen vil derfor ha direkte innvirkning på etterspørselen. Lengre kuldeperioder vil bety økt etterspørsel og høyere strømpriser.

Hvorfor innføres Elsertifikater?

Myndighetene ønsker at det skal produseres mer fornybar energi i Norge. Det er svært kostbart å bygge produksjonsanlegg for fornybar energi, som for eksempel vindmølleparker eller vannkraftverk. Myndighetene har derfor bestemt at alle strømkunder skal være med å finansiere utbyggingen over strømregningen. Finansieringen skjer gjennom en ordning med såkalte elsertifikater. Les mer

Hvorfor trenger dere avlesning ved bestilling?

Det er for at man skal vite hvor mye strøm som skal avregnes av den gamle leverandøren, og fra hvilken målerstand den nye skal overta. Målerstanden må ikke være eldre enn 20 virkedager før Trondheim Kraft overtar strømleveransen. Da får vi ikke godkjent leverandørbyttet hos din lokale netteier.

Jeg skal flytte. Hva gjør jeg med strømmen?

Når du flytter, må du huske å gi Trondheim Kraft beskjed om din nye adresse, helst 14 dager før du flytter inn. Det er dessverre ikke slik at strømavtalen din automatisk følger med, selv om du har meldt flytting til nettselskapet ditt. Hvis du ikke melder ifra til Trondheim Kraft, risikerer du faktisk å få dyr straffestrøm fra nettselskapet i stedet.

Gi oss beskjed, så ordner vi resten for deg. Meld flytting av strømmen her

Kan jeg dele opp strømregningen?

Vi hjelper deg gjerne med en betalingsutsettelse, slik at du kan dele opp regningen.

Ta kontakt med oss på telefon 06161 eller send en e-post til kundeservice@trondheimkraft.no så hjelper vi deg. 

Betalingsutsettelse betyr at vi gir deg en lengre betalingsfrist, slik at du selv kan dele opp regningen som du ønsker innenfor denne perioden. Du vil fortsatt få regning for neste periode som vanlig. Det er viktig at du tar kontakt med oss i god tid før regningen forfaller. Betalingsutsettelse forutsetter at du ikke har flere utestående regninger hos oss.

Må jeg ha med postnummer i avtalevelgeren?

Norge er inndelt i 5 forskjellige prisområder. Postnummeretet ditt hjelper oss å plassere deg i riktig prisområde, slik at prisberegningen blir mest mulig korrekt for deg. Her kan du se kart over prisområdene.

Når kan jeg kontakte Trondheim Kraft?

Vi har langåpnet madag til fredag kl. 8 - 20. Lurer du på strøm, har du spørsmål om strømregningen din eller skal du flytte? Ring oss på 06161 eller chat med oss på trondheimkraft.no. Du kan også sende oss en epost på kundeservice@trondheimkraft.no

 

 

På fakturaen står det saldo, hva betyr det?

Fakturaen din fra Trondheim Kraft fungerer som en konto og vi følger saldoprinsippet. Det betyr at innbetalingen på denne fakturaen først går til å dekke eventuelle tidligere skyldige beløp.


FKNT02
Lukk