Prisberegning

Trondheim Kraft sammenliknet med TrønderEnergi

Kroner i forskjell ved årsforbruk 20 000 kWh (tilsvarer vanlig enebolig)

  • Gj.sntpris TrønderEnergis Garantipris (0,5502 kr/kWh x 20000 kWh) = 11 004 kr
  • Fastbeløp TrønderEnergi Garantipris er 396 kr per år
  • Gj.sntpris Topp 5 Garanti fra Trondheim Kraft (0,4988 kr/kWh x 20000 kWh) = 9 976 kr
  • Fastbeløp TOBB Topp 5 Garanti er 348 kr per år
  • Differanse: (11004+396) - (9976+348) = 1076 kroner

Det vil si at kunder med tilsvarende forbruk og TrønderEnergis Garantipris har betalt minimum 1076 kroner mer i perioden februar 2011 til januar 2012 enn kunder med Topp 5 Garanti fra Trondheim Kraft.

Vi gjør oppmerksom på at besparelsen vil være mindre dersom du har lavere forbruk, og større dersom du har høyere forbruk enn det som er brukt i denne beregningen. I beregningen er det brukt normalt forbruk på 20.000 kWh. Nettleie kommer i tillegg.

Prisene for TrønderEnergis Garantipris er hentet fra Konkurransetilsynets prisoversikt og fra deres egne nettsider. 

Gjennomsnittspris siste 12 måneder inkl fastbeløp:
TrønderEnergis Garantipris: 57,00 øre pr kWh
Trondheim Krafts Topp 5 Garanti for TOBB medlemmer:  51,62 øre pr kWh  

Dagens pris (28. mars 2012)
I dag er pris på Trondheim Krafts Topp 5 Garanti avtale for TOBB medlemmer 38,65 øre per kWh + et månedlig fastbeløp på 29 kr.
TrønderEnergis Garantipris* er 40,90 øre per kWh + et månedlig fastbeløp på 33 kr.

* Trønderenergis Garantipris har et pristak knyttet til avtalen. Dette er for øyeblikket på 49,90 øre + fastbeløp.

Les mer om forskjellen mellom avtalene

Tidligere besparelser er ingen garanti for fremtidige besparelser.


Bestille, bytte eller endre
Strømpriser og avtaler
...........................................
Strømregningen
Flytte/ boligbytte
...........................................
Måler og nettleie
...........................................
Verktøy
...........................................
Bedrift
...........................................
Om oss
...........................................
FKNT03
Lukk