Samfunnsansvar

Trondheim Kraft er en strømleverandør som er opptatt av å gi tilbake til samfunnet og være en positiv bidragsyter for både kunder, ansatte og eiere. Vi er en del av Fjordkraft-konsernet, som er eid av nettselskapene BKK og Skagerak, samt kraftprodusenten Statkraft.

Klimanøytral virksomhet

Konsernet kjøper klimakvoter tilsvarende det volumet C02 utslipp som årlig forårsakes gjennom de ansattes fly- og bilreiser. Energiforbruket i våre kontorlokaler dekkes inn ved kjøp av opprinnelsesgarantier.

Fornybar energi

Mange av våre bedriftskunder handler kraft med opprinnelsesgaranti. Det betyr at pengene går til produsenter som lager fornybar energi. Salg av kraft med opprinnelsesgaranti gir produsentene økt insentiv for å investere i fornybar produksjon.

Sponsing

Gjennom våre sponsoraktiviteter ønsker vi å bidra til å gi noe tilbake til samfunnet. Trondheim Kraft støtter både kultur og idrett, og spiller på lag med flere lag og foreninger i nærområdet. Er du med i en klubb som trenger støtte? Søk gjerne om sponsormidler her.

Samfunnsansvar

Dette kan vi tilby din bedrift


Skreddersydde bedriftsavtaler

I samarbeid med Nordens ledende forvaltningsmiljø.

Profesjonelle energirådgivere
Rådgivning basert på innsikt og erfaring.

Ingen bindingstid
Vi har ingen bindingstid og ingen forskuddsbetaling.