Søk om sponsormidler

Har du et godt formål som trenger støtte?

I Trondheim Kraft er vi opptatt av nærområdet vårt. Derfor inviterer vi alle lokale klubber, borettslag og foreninger til å søke om støtte hos oss.

Hvert kvartal deler vi ut midler til å kjøpe inn drakter, ruste opp lekeplasser eller andre tiltak som kan være positive for ditt nærmiljø. Her kan du se hvem som har mottatt støtte og lese om noen av prosjektene.

Du kan søke om inntil 20.000 kroner, og alle er velkommen til å søke! Om du søker på vegne av et borettslag, ønsker vi at søknaden kommer fra styret.

 

 

Søk om sponsormidler

Søk om sponsormidler

Søknadsfrist: 30. juni 2018

Vi deler ut støtte fire ganger i året. Send oss din søknad for å bli tatt med i vurderingen til neste utdeling.